ZYGMUNT WIERZBICKI

Rozmiar oryginału: 400 × 550 pikseli