Lista Ewiddencyjna i Weryfikacyjna K.L. A.K.

 

Obwód Południowy Okręg Kraków Obwód Krzeszowice

Komisja Likwidacyjna

dla spraw b. A. K.

Lista ewidencyjna

i weryfikacyjna

 

 

Pieczęć trójkątna :

Komisja Likwidacyjna

Okręg Krakowski

Obwód Krzeszowice.

 

Przewodniczący Komisji.

Podpis.

Ankwicz mjr.

1. Lista ewidencyjna i weryfikacyjna A.K. : 1 – 312

2. Lista ewidencyjna i weryfikacyjna A.K. : 313 – 533

Zakończono na stronicy na pozycji ewid. 533 (pięćset trzydzieści trzy)

Krzeszowice dnia 15. października 1945 r.

Pieczęć trójkątna :

Komisja Likwidacyjna

Okręg Krakowski

Obwód Krzeszowice

Podpis.

Ankwicz mjr.

 

 

 

Dodaj komentarz