Górski Franciszek Sternik

ppor. Franciszek Górski

ps. „Sternik”

ur. 1910r. w Krzeszowicach

W 1939 roku jako oficer rezerwy został zmobilizowany do Wojska Polskiego Armii Kraków w stopniu podporucznika. Bierze udział w kampanii wrześniowej w walkach obronnych na linii Sanu w rejonie Jarosławia. Ciężko ranny w nogę przebywa na leczeniu w niemieckim szpitalu obozowym w Jarosławiu, gdzie zapoznaje por. Józefa Ryłko. Jako inwalida wojenny zwolniony ze szpitala obozowego udaje się do Krzeszowic, nawiązuje kontakt z por. Józef Ryłko pseudonim „Żubr”, który jest już zaangażowany w działalność konspiracyjną w tajnej organizacji Związek Walki Zbrojnej, po zaprzysiężeniu przyjmuje pseudonim „Sternik” i zostaje jego adiutantem.

Następnie ppor. Górski Franciszek ps. „ Sternik” obejmuje dowództwo Placówki Związku Walki Zbrojnej kryptonim „ Sternik”.

Po reorganizacji zostaje dowódcą I-szej Kompanii Pod-Obwodu Krzeszowice Armii Krajowej.

W wyniku zainteresowania władz okupacyjnych Krzeszowic jego osobą przenosi się z Krzeszowic do miejscowości Czerna i zamieszkuje w domu zwanym „Dzieci Marii”.

Organizuje pomoc dla więźniów obozu koncentracyjnego w Auschwitz oraz przejściowy punkt opieki i pomocy dla zbiegów z obozu.

Od kwietnia 1943 roku przy Komendzie Obwodu Krzeszowice zorganizowana zostaje Szkoła Młodych Dowódców – Szkoła Podoficerska. Komendantem Szkoły zostaje dowódca I-szej Kompanii p.por „ Sternik” – Górski Franciszek. Prowadzi zajęcia teoretyczne i praktyczne. Szkoła działa w pewnym stopniu w oparciu o Klasztor O.O. Karmelitów Bosych w Czernej.

W nocy z dnia 8 na 9 listopada 1943roku zostaje aresztowany przez gestapo. Aresztowani zostali także żona Jadwiga Kopeć-Górska „Jaga”, Władysław Piekarczyk „Jaś” i ks. Godźiek Jan.

Po pobycie w więzieniu Montelupich w Krakowie zostaje w 1944 roku wywieziony do obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, gdzie otrzymał numer obozowy 115424, z którego zostaje przewieziony do obozu Dora Koszary Boelka Nordhausen, następnie 11 marca 1945roku do obozu Bergen – Belsen gdzie zginął w nieokreślonych okolicznościach w ostatnich dniach wojny.