12 p.p.

Zarys organizacyjny

S.Z.P. – Z.W.Z. – A.K.

Służba Zwycięstwu Polski – Związek Walki Zbrojnej – Armia Krajowa

na terenie Ziemi Krzeszowickiej 1939 – 1945

Na terenie Ziemi Krzeszowickiej już w miesiącu październiku 1939 roku rozwinęła się akcja formowania polskiej podziemnej siły zbrojnej „Służba Zwycięstwu Polski”, do prowadzenia dalszej walki z niemieckim najeźdźcą.

Były Legionista podpułkownik rezerwy Wojska Polskiego Emanuel Leon Jakubiczka mający kontakt z Służbą Zwycięstwu Polsce organizuje „sekcje”, z zamieszkałych na terenie Krzeszowic i okolicy, byłych legionistów, oficerów i podoficerów rezerwy Wojska Polskiego, patriotycznej młodzieży przedpoborowej ukrywającej podjętą po kampanii wrześniowej broń.

Sekcje ( tzw. piątki ) są zalążkiem drużyn – plutonów, z których po utworzeniu Z.W.Z. zorganizowany został Pod-Obwód Związku Walki Zbrojnej Krzeszowice.

W skład Pod-Obwodu Z.W.Z. Krzeszowice weszły Placówki :

Sternik” – Czerna

Nawój” – Rudawa

Iskra” – Krzeszowice

Herbut” – Tenczynek

Samodzielny Pluton Sapersko – Minerski

Samodzielny Pluton Łączności

Oddział Dywersji Bojowej.

Po zorganizowaniu Armii Krajowej po zmianach organizacyjnych na przestrzeni lat 1942 – 1945 , w ramach odtwarzania Sił Zbrojnych w Kraju, zarys organizacyjny Armii Krajowej na ternie operacyjnym Ziemi Krzeszowickiej ukształtował się następująco, wg stanu na XII – 1944 roku.

Na podstawie Listy Ewidencyjnej i Weryfikacyjnej, Komisji Likwidacyjnej dla spraw b. A.K. Obwód Południowy, Okręg Kraków, Obwód Krzeszowice.

Armia Krajowa – Wojsko Polskie

Pod- Obwód – Pułk Piechoty – Krzeszowice – Z-44 – „ Gmina”

Stan na XII – 1944 rok.

12 p.p12 p.p. Armii Krajowej Pod-Obwód Krzeszowice.

Dodaj komentarz