Kontakt

Galeria

Medale Medale

Do Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari.

Wniosek o pośmiertne nadanie  Krzyża Złotego Orderu Wojennego Virtuti Militari 

ppor. Ślusarczyk Karol ps. „Tatar”.

 

 

wniosek 1

 

wniosek 2