Sztab – 2 Kompanii

2 – Kompania : K – 2 .

Dowódca : – – – „ Nawój”-„ Kowal” – Tobiczyk Stefan

Zastępca Dowód cy : – 197 – chor. – „ Brzezina” – Borzyczko Wiktor

Szef Kompanii : –

Podoficer K.W. : – 337 – sierż. – „ Kret” – Kuternoga Kazimierz

Podoficer Broni : –

Podoficer Gospodarczy : –

Dodaj komentarz