Kontakt

Galeria

Medale Medale

Sztab – 3 Kompanii

3 – Kompania : „K-3” Krzeszowice .

Dowódca : – 149 – p.por. – „ Wilczur” – Krawczyk Paweł

Zastępca Dowód cy : –

Szef Kompanii : – 15 – plut. – „ Roch” – Kukuła Tadeusz

– 45 – chor. – „ Siekiera” – Maciejowski Jan

Podoficer K.W. : – 450 – sierż. – „ Sałko” – Konopka Bronisław

Podoficer Broni : –

Podoficer Gospodarczy : – 343 – sierż. – „ Lityński” – Kukiełka Józef

Dodaj komentarz