6 Kompania

6 – Kompania : „K-6” .

Dowódca : – 428 – p.por – „ Turski” – Kłeczek Edward

Zastępca dowódcy : –

Szef Kompanii : –

Podoficer K.W. : –

Podoficer Broni : –

Podoficer Gospodarczy : –

1 – Pluton : Pl – 39 . Wola Filipowska .

Dowódca : –

1 – Drużyna : Wola Ffilipowska .

Dowódca : – 476 – kpr. – „ Borówka” – Jaroń Bronisław

2 – Pluton : Pl – 40 . Tenczynek .

Dowódca : – 484 – sierż. – „ Blok” – Dębnicki Władysław

– 503 – st.sierż. – „ Wilk” – Jarosiński Piotr

1 – Drużyna :

Dowódca ; –

– 482 – kpr. – „ Dylko” – Szczurek Stanisław

3 – Pluton : Pl – 41 .

Dowódca : –

Dodaj komentarz