Liga Walki z Bolszewizmem

 

Liga Walki z Bolszewizmem”   ( L.W.B. )

Oddział zbrojny do walki z komunizmem pod nazwą „Liga Walki z Bolszewizmem” został utworzony z członków reaktywowanej „Narodowej Organizacji Wojskowej”.

Oddział zbrojny Liga Walki z Bolszewizmem zorganizowali;

 

Kłeczek Józef          – ps. „Limes”

 

Gędłek Władysław  – ps. „Witold”

 

                             z

 

Woźniacki Roman   – ps. „Borys”

Założeniem „LWB” była walka z komunizmem. Oddział wykonywał, antykomunistyczną propagandę wyborczą z ulotkami, działania dywersyjne represjonujące funkcjonariuszy UB i MO, działaczy i aktywistów członków PPR i żołnierzy sowieckich wojsk okupacyjnych, drogą bezpośrednich akcji, rekwizycji, kontrybucji, zdobywa broń oraz pieniądze na cele konspiracyjne.

Zorganizowane zostały oddziały dywersyjne na terenie krakowskim  ;

a. – oddział – „Wilka” Stanisława Marony.

b. – oddział – „ Kruka” Stanisława Ptaka.

c. – oddział – „Błyskawica”- Mariana Pogana „Rzeżuchy”.

 

Oddział Dywersyjny „Wilka”  w marcu 1947 roku korzystając z amnestii na rozkaz ujawnił się, oddając broń i dużą ilość zgromadzonej amunicji, granatów i materiałów wybuchowych.

Oddaniem broni z konspiracji oddział walki zbrojnej „Liga Walki z Bolszewizmem” zakończył swoją konspiracyjną działalność.

 

Strona w przygotowaniu.