Kontakt

Galeria

Medale Medale

Gędłek Władysław „Radwan”, „Witold”.

 

Gędłek Władysław Radwan

 

 

Gędłek Władysław – syn Jana

ur. 1920 r. w Radwanowicach

ps. „Radwan” – „Witold”

Po przegranej Kampanii Wrześniowej na terenie powiatu Chrzanowskiego rozpoczęła działalność tajna organizacja polityczna Stronnictwo Narodowe.

W 1939 roku na przełomie października i listopada wstępił do powstałego Stronnictwa Narodowego i złożył przysięgę. Po utworzeniu formacji wojskowej pod nazwą „Narodowa Organizacja Wojskowa” (NOW), został skierowany do tej formacji z rozkazem budowania tajnych struktur wojskowych, został mianowany Komendantem Powiatu Organizacyjnego Krzeszowice – Kryptonim 333. Po zbudowaniu struktur organizacyjnych w terenie powiatu został mianowany Komendantem Powiatowym Narodowej Organizacji Wojskowej.

Wiosna 1942 roku przynosi rozkaz o reorganizacji Polskich Sił Zbrojnych w kraju. Zostają scalone wszystkie organizacje militarne, powstaje jedna organizacja zbrojna Armia Krajowa. Po scaleniu uczestniczył nadal aktywnie w działaniach konspiracyjnych pod nadzorem Komendy Obwodu. Został skierowany na kurs podchorążych, który kończył w lasach Zaręczyckich w okolicach Gdowa. Jesienią 1942 roku Komenda Obwodu skierowała do niego oficera o pseudonimie „Zaręba”, który miał prowadzić szkolenia wojskowe. Na wiosnę 1943r. „Zaręba” zniknął nagle z terenu, a 2 lipca 1943r. nastąpiły pierwsze aresztowania członków organizacji. Gędłek Władysław poszukiwany był przez Gestapo. 21 lipca 1943r. w Radwanowicach Gestapo zamordowało 30 osób, w tym żonę Władysława Gędłka, jego teściową i brata Mieczysława. Trzy osoby poszukiwane; W. Gędłek, K. Korzycki, J Zwoliński, zostały zaocznie skazane przez Gestapo na śmierć.

Od tego okresu ukrywał się na własną rękę, czekając aż organizacja wystawi mu fałszywe dokumenty, w Kościele Bożego Ciała w Krakowie oraz na Oddziale Zakaźnym Kliniki przy ulicy Kopernika w Krakowie pod nazwiskiem Michał Baran. Po uzyskaniu „lewych dokumentów” na nazwisko Karol Gwizdała ur. w Woli Filipowskiej, został przerzucony do Krosna. W wyniku rozpoznania, metodami konspiracyjnymi ustalił że „Zaręba” – konfident Gestapo, jest pracownikiem „Landwurtschafliche Zentralstelle” w Jedliczu koło Krosna i nosi nazwisko Marian Korbiel.

Organizacja wydała list gończy za groźnym konfidentem. Podziemny Wymiar Sprawiedliwości wydał wyrok śmierci na „Zarębę”, który został wykonany.

Po wojnie Władysław Gędłek ujawnił się jako szeregowy żołnierz Armii Krajowej ukrywając przynależność do NOW i pełnienie roli dowódczej.

W 1946 roku włączył się do „podziemia” antykomunistycznego.

Był jednym ze współorganizatorów „trójki”, która powołała do życia oddział zbrojny „Liga Walki z Bolszewizmem”, przyjął pseudonim „Witold”. Nie ominęły go represje. W 1950 roku został aresztowany przez UB, przebywał w więzieniach w Krakowie na Montelupich, Rawiczu i Płocku. Mimo tortur nie wydał nikogo z organizacji. Skazany został na 12 lat więzienia. Wyszedł na wolność 9 kwietnia 1955 roku w wyniku amnestii po śmierci Stalina.