Kontakt

Galeria

Medale Medale

Kurdziel Jan s. Jana ps. „Sołtys” „Orcki”

 

Kurdziel Jan 1919-1971

Kurdziel Jan – syn Jana

ps.”Sołtys” „Orcki”

ur. 1919 r. w Czatkowicach

Przed wojną ukończył II – Stopień Przysposobienia Wojskowego w Krzeszowicach. W listopadzie 1939 r. wstąpił w szeregi Podziemnej Organizacji Wojskowej, S.Z.P. (Służba Zwycięstwu Polski), później Z.W.Z. (Związek Walki Zbrojnej) następnie A.K. (Armia Krajowa). Przyjął pseudonim „Sołtys”. W okresie lat 1940 – 1942 pełnił służbę w sekcji drużyny 3-go Plutonu Placówki Z.W.Z. kryptonim „Sternik” Pod – Obwodu Krzeszowice. W roku 1942 został z drużyną przydzielony do Oddziału Dywersji Bojowej 1-szej Kompanii Pod – Obwodu Armii Krajowej Krzeszowice. W okresie jesieni 1942 roku wstąpił  do „policji granatowej”.

(http://pl.wikipedia.org/wiki/Policja_Polska_Generalnego_Gubernatorstwa_%281939-1944%29 )

Został skierowany do szkoły policyjnej w Nowym Sączu. Po ukończeniu szkoły w 1943 roku przydzielony został do służby na posterunku policji w Krościenku nad Dunajcem. Nawiązał kontakt i współdziałał z miejscowym Oddziałem Kapitana Lamparta Armii Krajowej. Podczas organizacji Akcji „BURZA”, na rozkaz dowódcy oddziału kpt. Lamparta w lipcu 1944 roku, wraz z innymi członkami załogi posterunku policji granatowej, uszedł z bronią do oddziału Armii Krajowej w Ochotnicy. Przyjął pseudonim „Orcki”. Po utworzeniu 1-go Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej i jego zaprzysiężeniu jako jednostki Wojska Polskiego, zostaje przydzielony do plutonu w kompanii 4-go Batalionu 1-go Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej. W jego szeregach walczył z niemcami w rejonie Gorców obejmując dowództwo plutonu, do stycznia 1945 r. Po rozwiązaniu A.K. zwolniony ze służby powrócił do Czatkowic.

W miesiącu październik 1945 r. ujawnił się przed Komisją Likwidacyjną dla Spraw b. Armii Krajowej, Obwodu Armii Krajowej Krzeszowice. Otrzymał awans na stopień starszy sierżant i za postawę w walkach zostaje odznaczony Krzyżem Walecznych po raz pierwszy.

Odnotowany w Liście Ewidencyjnej i Weryfikacyjnej Obwodu A.K. Krzeszowice pod pozycją 152. Zmarł w 1971 r.

>>>><<<<