Kontakt

Galeria

Medale Medale

2 Pluton

1 – Kompania

2 – Pluton : Racławice , Żary .

Dowódca : – 67 – st.sierż. – „ Brzoza” – Kordeczka Józef

Zastępca dowódcy: – 68 – plut. – „ Setny” – Domagała Józef jun.

– 25 – st.sierż.- „ Golczewski” – Indyka Mieczysław

1- Drużyna : Żary .

Dowódca : – 71 – sierż. – „ Słowik” – Woźniak Jan

Zastępca dowódcy: – 147 – kpr. – „ Zawadzki” – Szczurek Bronisław

– 82 – strz. – „ Zając” – Walczowski Władysław

– 294 – kpr. – „ Kiemlicz” – Przybylski Franciszek

– 325 – strz. – „ Dzięcioł” – Mirek Klemens

– 86 – kpr. – „ Skowronek” – Pęcak Stanisław

– 131 – plut. – „ Jawor” – Urbanik Władysław

– 79 – strz. – „ Wyżeł” – Atrmatys Władysław

2 – Drużyna : Racławice .

Dowódca : – 140 – plut. – „ Justyn” – Zmysło Jan

Zastępca dowódcy: – 133 – kpr. – „ Radlin” – Karcz Stanisław

– 352 – st.strz. – „ Wicher” – Domagała Henryk

– 145 – st.strz. – „ Konrad” – Kamela Wojciech

– 144 – strz. – „ Włodzimierz” – Mirek Franciszek

– 136 – strz. – „ Kazik” – Wadowski Franciszek

3 – Drużyna : Racławice .

Dowódca : – 132 – plut. – „ Robert” – Skotniczny Stanisław

Zastępca dowódcy: – 78 – plut. – „ Śmiały” – Armatys Jan

– 143 – strz. – „ Zenon” – Mitka Piotr

– 142 – strz. – „ Sławek” – Tomczyk Wawrzyniec

– 137 – strz. – „ Jan” – Skotniczny Stanisław

– 135 – st.strz. – „ Godny” – Skotniczny Władysław

– 134 – strz. – „ Herman” – Wadowski Roman

4 – Drużyna : Racławice .

Dowódca : – 353 – plut. – „ Cygankiewicz” – Leśniak Jan

– 141 – strz. – „ Walek” – Zmysło Roman

– 139 – strz. – „ Zbigniew” – Noga Marian

– 138 – strz. – „ Lampart” – Skotniczny Franciszek

Dodaj komentarz