Rota (Maria Konopnicka).

Rota.

Nie rzucim ziemi,skąd nasz ród.

Nie damy pogrześć mowy,

Polski my naród, polski lud,

Królewski szczep piastowy.

     Nie damy, by nas zgnębił wróg.

     Tak nam dopomóż Bóg!

     Tak nam dopomóż Bóg!

Do krwi ostatniej kropli z żył

Bronić będziemy ducha,

Aż się rozpadnie w proch i pył

Krzyżacka zawierucha.

     Twierdzą nam będzie każdy próg.

     Tak nam dopomóż Bóg!

     Tak nam dopomóż Bóg!

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz,

Ni dzieci nam germanił,

Orężny wstanie hufiec nasz,

Duch będzie nam hetmanił.

     Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg.

     Tak nam dopomóż Bóg!

     Tak nam dopomóż Bóg

Nie damy miana Polski zgnieść.

Nie pójdziem żywo w trumnę.

Na Polski imię, na Jej cześć,

Podnosi czoła dumne.

     Odzyska ziemi dziadów wnuk.

     Tak nam dopomóż Bóg

     Tak nam dopomóż Bóg !

Tekst Maria Konopnicka 1910r.