Próba o uhonorowanie śp. ppor. „Tatara” – wniosek do Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Próba o uhonorowanie śp. ppor. „Tatara”  – wniosek do Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Pismo do Prezydenta RP

Bazarnik Janusz                                                                                                                Kraków, 01.12. 2015r.
Przedstawiciel rodzin żołnierzy ppor. „Tatara”.
Wydawca portalu internetowego
www.armiakrajowakrzeszowice.eles.pl
grupa@eles.pl

Szanowny Pan Prezydent RP
dr Andrzej Duda

Dotyczy: Uhonorowania pośmiertnego śp. ppor. Karola Ślusarczyka ps. „Tatar” żołnierza 12 pp Armii Krajowej Obwód Krzeszowice dowódcy Samodzielnego Plutonu Dywersji Bojowej.
W związku z kolejną zbliżającą się 72. rocznicą śmierci ppor. Karola Ślusarczyka ps. „Tatar” dowódcy Samodzielnego Plutonu Dywersji Bojowej 12 pp Armii Krajowej Obwód Krzeszowice, który zginął, 11 stycznia 1945 roku w ostatnich dniach wojny na ziemi krzeszowickiej z rąk niemieckiego najeźdźcy, potomkowie żołnierzy Armii Krajowej pragną ponownie podjąć starania o pośmiertne jego uhonorowanie. Starania te rozpoczął mój śp. ojciec Władysław Bazarnik ps. „Zosik”, od 1939 r. żołnierz Związku Walki Zbrojnej, następnie od 1942 r. żołnierz 1 Drużyny Samodzielnego Plutonu Dywersji Bojowej 12 pp Armii Krajowej Obwód Krzeszowice, były podkomendny ppor. „Tatara”. Niestety jego wysiłki nie przebiły muru niechęci ówcześnie żyjącego środowiska kombatanckiego, ppor. „Tatar” został pominięty i zapomniany przy wnioskach weryfikacyjnych i odznaczeniowych przez środowisko kombatanckie, które uhonorowywało się tytułami orderami stopniami, oraz także nie przebiły muru niechęci Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego na podjęte nasze starania o pośmiertne uhonorowanie w 70 rocznicę śmierci ppor. „Tatara”.
Starania opisane są na stronie http://armiakrajowakrzeszowice.eles.pl/?page_id=1611 /

Ppor. Karol Ślusarczyk ps. „Tatar”, syn Feliksa urodził się w 1922 roku w Tenczynku (powiat Chrzanów). Po ukończeniu Szkoły Powszechnej w Tenczynku uczęszczał do IX Gimnazjum im. Hoene Wrońskiego w Krakowie, gdzie był elewem kursów Przysposobienia Wojskowego. W chwili najazdu Niemiec na Polskę we wrześniu 1939 roku został powołany w szeregi drużyny Krzeszowickiej Kompanii Chrzanowskiego Batalionu Obrony Narodowej pełniącej służbę ochrony zaplecza i mostów w ciągach dróg komunikacyjnych w rejonie Tenczynek – Wola Filipowska.
W 1940 roku został wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec. Po ucieczce wstąpił w szeregi organizowanej w rejonie Radwanowice – Rudawa – Tenczynek, Podziemnej Narodowej Organizacji Wojskowej. Ukrywając się służył jako zastępca Komendanta Powiatu N.O.W. Krzeszowice, był także Komendantem Obwodu N.O.W. Tenczynek, oraz dowódcą Oddziału Dywersyjnego N.O.W., w tym czasie skończył także kurs podchorążych rezerwy. Po wcieleniu w 1943 roku Narodowej Organizacji Wojskowej w skład Armii Krajowej pełnił służbę dowódcy w 2. Plutonie 4. Kompanii 2. Batalionu 12. Pułku Piechoty Armii Krajowej – Obwód Krzeszowice.
Od roku 1943 Komenda Obwodu AK Krzeszowice podjęła decyzję o zwiększeniu działalności dywersyjnej i powołała „Tatara” na stanowisko oficera dywersji.
Ppor. Karol Ślusarczyk objął dowództwo Samodzielnego Plutonu Dywersji Bojowej 12. Pułku Piechoty Armii Krajowej – Obwód Krzeszowice. W celu utworzenia oddziału wydzielono z oddziałów pułku po kilku żołnierzy uzbrojonych w rkm, mp, pm, pistolety, granaty. Z czasem liczebność tego oddziału powiększyła się do 3 drużyn bojowych; 1 – Czatkowice, 2 – Krzeszowice, 3 – Rudawa i 4 – rezerwowa Dubie i okolice. Opracowane plany działania oddziału ppor. „Tatar” przekładał Komendantowi Obwodu Krzeszowice mjr Józefowi Ryłko ps. „Ankwicz”, a po ich zatwierdzeniu zadania były wykonywane według możliwości sytuacyjnych.

Ppor. “Tatar” prowadził akcje szkoleniowe i bojowe.
Z plutonem wykonał między innymi następujące zadania:

 –  operacje bojowe w rejony nadwiślańskie i Pogórza Wadowickiego,
 –  operacje bojowe na posterunki obrony przeciwlotniczej nieprzyjaciela w rejonach Alwernia – Regulice – Płaza,
  – przerzutu zbiegłych z niewoli niemieckiej oficerów angielskich
  – okrężne wypady bojowe w rejony Gorców w współdziałaniu z oddziałem partyzanckim 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK,
  – wypady na niemieckich kolonizatorów w rejonie Spytkowice -Trzebinia,
  – zdobycie planów niemieckich linii obronnych OKH Stellung b-1 ,
  – rozbicie posterunku Sonderdienstkommando w Krzeszowicach,
  – operacja bojowa na posterunek Grenzschutzpunkt w Gorenicach,
  – operacje bojowe na magazyny przyfrontowe broni i amunicji w lasach tenczyńskich,
  – operacja zdobycia broni na oddział Wehrmachtu w Krzeszowicach – Gwoźdźcu,
  – operacja dezorganizacji budowy bunkrów linii obronnych OKH Stellung b-1 w rejonie Brzoskwini,
operacja dyslokacji broni amunicji i sprzętu wojskowego z terenu zagrożonego przez SS-Galizien.

W tych operacjach wykonywano rozkazy dowództwa, zdobywano broń maszynową, karabiny, amunicję, granaty oraz inny sprzęt wojskowy i wyposażenie szpitala wojskowego. Współpracował z siecią wywiadu. Był dowódcą patrolu wyrokowego. W okresie jesieni 1944 roku Karol Ślusarczyk ukrywał się w Racławicach. 11 stycznia 1945 roku wyruszył na akcję zlikwidowania groźnego konfidenta Gestapo. W drodze na akcję, na terenie wsi Paczółtowice w potyczce z patrolem niemieckim zginął śmiercią żołnierza w dniu 11 stycznia 1945 roku.

śp. sierż. A.K. Bazarnik Władysław „Zosik”

Ppor. Karol Ślusarczyk ps. „Tatar” dowódca Samodzielnego Plutonu Dywersji Bojowej 12 pp AK Obwód Krzeszowice, wypełniając nakaz Ojczyzny, Narodu i na rozkaz dowództwa, z podległym oddziałem nękał wrogie, butne uzbrojone po zęby wrogie formacje niemieckiego aparatu ucisku zgrupowanego przy rezydencji Gubernatora G.G. Hansa Franka w Krzeszowicach i okolicy, takich jak; Wermacht, Feldgendarmerie, Gestapo, SS, SD, Sonderdienstkommando, Bahnschutz, Forstschutrz. Z podległymi drużynami wiele wydeptał ścieżek i polnych dróg, na których w każdym miejscu i w każdej chwili czyhał zacięty groźny wróg. Dowodził żołnierzami, którzy 9.10.1945 roku przez Komisję Likwidacyjną dla spraw byłej Armii Krajowej Obwodu Krzeszowice zostali za zasługi w walce z niemieckim najeźdźcą, przez dowódcę 12 pp Armii Krajowej Obwód Krzeszowice majora Józefa Ryłkę ps. „Ankwicz”, zweryfikowani i odznaczeni.
/ Lista Ewidencyjna i Weryfikacyjna Komisji Likwidacyjnej A.K. O. Krzeszowice; lokalizacja: Wojskowy Instytut Historyczny Wojska Polskiego Dział Dokumentacji Naukowej, sygn. III/34/32/tom 3. /

Pluton Dywersji Bojowej 12 pp Obwód Krzeszowice
Dowódca ppor. „Tatar” Ślusarczyk Karol

II-Adiutant Dowódcy Obwodu do spraw dywersji – Józef Kłeczek „Polimer”, „Skiba”, „Wawer”, „Limes”, „Wyrocznia” – awans na stopień plutonowy podchorąży.

Pierwsza Drużyna – Czatkowice:
Dowódca „Miłkowski” Durak Stanisław – awans na stopień sierżant,
odznaczony Krzyżem Walecznych i Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami.
„Granit” Płaczek Stanisław – awans na stopień sierżant,
odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami.
„Zosik” Bazarnik Władysław – awans na stopień sierżant,
odznaczony Krzyżem Walecznych i Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami.
„Wilicki” Kozera Jan – awans na stopień plutonowy,
odznaczony Krzyżem Walecznych.
„Sokół” Knapik Antoni – awans na stopień plutonowy,
odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami.
„Belina” Płaczek Józef – awans na stopień kapral.
„Dąb” Budka Józef – awans na stopień plutonowy.
„Wiciński” Matusik Jan – awans na stopień kapral.
„Śliwa” Ślusarczyk Franciszek – awans na stopień kapral.
„Puchacz” Lacher Franciszek – awans na stopień st. strzelec.
„Piekarz”„Smulikiewicz” Matusik Józef – awans na stopień plutonowy.

Druga drużyna – Krzeszowice:
Dowódca; „Jaźwiec” Jaśkowiec Józef – awans na stopień plutonowy z cenz.,
odznaczony Krzyżem Walecznych.
„Kirys” Główka Tadeusz – awans na stopień kapral,
odznaczony Krzyżem Walecznych.
„Nikt” Jaśkowiec Tadeusz – awans na stopień plutonowy,
odznaczony Krzyżem Walecznych.
„Rakieta” Czternastek Aleksander – awans na stopień starszy strzelec.
„Zew” Brzózka Józef – awans na stopień plutonowy,
odznaczony Krzyżem Walecznych.
„Stanowski” Jasiołek Karol – awans na stopień kapral,
odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami.

Trzecia drużyna – Rudawa:
Dowódca; „Basza” „Wilk” Marona Stanisław
„Hobol” Wierzbicki Zygmunt
„Jastrząb” Adamik Jan
„Lew” Bigaj Władysław
„Cedr” Stawowski Józef
„Granit”, ”Wilczur” Wierzbicki Stanisław
„Szczygieł” Korbiel Władysław
„Duch” Sękara Jan
„Kamień” Puchała Andrzej
„Bat” Puchała Feliks
„Karp” Jaroń Julian
„Granit 2” Pieklus Jan
„Marny” Marona Józef
„Szerszeń” Wiśniowski Antoni
„Wrzos” Biernat Stanisław
kpr. „Agar” Janus Stanisław
kpr. „ Sęp” Miłek Franciszek.
Drużyna z Rudawy ujawniła się dopiero w marcu 1947 roku jako oddział zbrojny Narodowej Organizacji Wojskowej „Liga Walki z Bolszewizmem”. Żołnierzy tej drużyny ominęła weryfikacja, awanse i odznaczenia za walkę o niepodległość Ojczyzny, tak jak i ppor. „Tatara”, którego ofiarna służba, walka z niemieckim najeźdźcą, ofiara życia nie zostały należycie docenione ani także uhonorowane pośmiertnie.

Powodowani nakazem pamięci o lokalnych bohaterach czynu zbrojnego o wyzwolenie Polski spod okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej zwracamy się do Pana Prezydenta o uhonorowanie bohatera, którym niewątpliwie był ppor. „Tatar”. Ugodzony kulą wroga, w ostatnich dniach wojny na terenie ziemi krzeszowickiej, oddał życie na naszą wolność w walce z okupantem niemieckim. Ppor. Karol Ślusarczyk ps. „Tatar” dowódca Plutonu Dywersji Bojowej 12 pp Armii Krajowej Obwód Krzeszowice oddał wiele wysiłku młodego życia, dzięki umiejętnościom dowodzenia jednostką bojową odniósł niezaprzeczalne sukcesy w walce z okupantem niemieckim w warunkach szczególnych na terenie ziemi krzeszowickiej, w sytuacji ciągłego zagrożenia ze strony niemieckiego aparatu ucisku zgrupowanego przy rezydencji Gubernatora G.G. H. Franka.
Po okupacji niemieckiej pośmiertnie ppor. „Tatar” staje się postacią ochronną swoich żołnierzy, żołnierzy uczestniczących w ruchu antykomunistycznym, przed represjami aparatu ucisku sowieckiej okupacji.

Za zasługi i heroiczną postawę ppor. „Tatara” zgodnie z Ustawą z dn. 16.10.1992r. Art. 2. poz. 2. i Art. 32. zwracamy się do Pana Prezydenta o pośmiertne uhonorowanie ppor. Karola Ślusarczyka ps. „Tatar” Krzyżem Złotym Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz nadanie wysokiego stopnia oficerskiego. Uhonorowanie ppor. „Tatara” jest cechą nadrzędną, będzie wyrazem nakazu przodków o zachowanie w pamięci młodego pokolenia i następnych pokoleń, pamięć o bohaterach polskiego czynu zbrojnego z niemieckim najeźdźcą, którzy oddali swoje młode życie dla Ojczyzny.

Rodzina ppor. Karola Ślusarczyka także została ciężko doświadczona. W ostatnich dniach wojny z rąk okupanta niemieckiego zginęli, jego ojciec Feliks Ślusarczyk (31.12.1944) oraz brat kpr. pchor. AK Wojciech Ślusarczyk (31.12.1944).

Przyznane odznaczenia będą uroczyście przekazane rodzinie, ppor. „Tatara” na ręce bratanka Wojciecha Ślusarczyka zamieszkałego w Tenczynku.
Z poważaniem
przedstawiciel rodzin żołnierzy ppor. „Tatara”
Janusz Bazarnik