Kontakt

Galeria

Medale Medale

Rozkaz.

Rozkaz.

Konspiracja znała różne formy walki.
Podstawą każdej z nich był rozkaz.
Rozkaz zezwalał.
Rozkaz polecał.
Rozkaz zabraniał.
Rozkaz rzuca młodych ludzi w las .
Większość z nich nie wie po co idą,
po co w kółko depczą lasy, bagna, pola,
po co szukają wsi których nie ma,
melin, magazynów.
Po co ??
Bo taki był rozkaz.
Takich spraw było setki, tysiące.
Nieważnych, codziennych, dla których
ginęli ludzie. Były to odpryski, odłamki,
marginesy wydarzeń wielkich, za którymi
stały sztaby, dywizje i decyzje
– najwyższe autorytety.
O nich przetrwała legenda, od opisów
relacji, dokumentów, pękające archiwa,
ich bohaterowie mają na piersiach najwyższe
odznaczenia i wysokie stopnie wojskowe.
O sprawach małych nie wie nikt.
A może dlatego są one jednak wielkie,
że nieznane, że bezimienne,
że czyste, robione tylko dla sprawy
i nieskwitowane hołdami.
Może!!!                                                      /—– /

.