Kontakt

Galeria

Medale Medale

Lista, aresztowanych, skazanych i związanych z działalnością LWB w 1946r.

„LIGA WALKI Z BOLSZEWIZMEM”

Lista, aresztowanych, skazanych i związanych z działalnością LWB w 1946r. :

1. Augustynek Stanisław ps. „–?–” – brak materiałów co do dalszych losów.
2. Babiuch Stefan ps. „Kuba” – skazany na karę śmierci, po amnestii w 1947r. 15 lat więzienia, zwolniony w 1955r.
3. Barański Jerzy ps. „Czarny” „Fred” – skazany na 15 lat więzienia, po amnestii w 1947r. 6 lat i 8 m-cy więzienia.
4. Chmielarczyk Józef ps. „Jeleń” „Antek”
5. – …….?…….. – ps. „Cygan” – brak danych osobowych
6. Czopek Michał ps. „Rokita” „Goliat” „Orsza” – niekarany.
7. Drabik Zofia ps. „–?–” – skazana 1 rok więzienia w zawieszeniu, po amnestii karę darowano.
8. Fuczek Stanisław ps. „Staś” „Mały” – skazany na 10 lat więzienia, po amnestii w 1947r. 5 lat więzienia.
9. Galos Władysław ps. „Mikrus” – skazany na karę śmierci, po amnestii w 1947r. 15 lat więzienia, zwolniony w 1955r.
10. Gędłek Władysław ps. „Witold” „Jawor” – skazany na 12 lat więzienia.
11. Głogowski Ludwik ps. „–?–” – zginął w akcji.
12. Janus Władysław ps. „–?–” – nie karany.
13. Kicki Jerzy ps. „–?–” – nie ujęty.
14. Kłeczek Józef ps. „Polimer” „Wawer” „Wyrocznia” „Limes” – 2 lata więzienia.
15. Kopystki Tadeusz ps. „–?–” – skazany na 7 lat więzienia, po amnestii w 1947r. 4 lat i 8 m-cy więzienia.
16. Korpała Stanisław ps. „–?–” – 2 razy zbiegł z aresztu, podczas 3 ucieczki zastrzelony w czasie zatrzymania przez patrol ORMO 3.01.1947r.
17. Kowalkowski Jan ps. „Atom” „Halszka” – nie karany.
18. Kulpiński Wiktor Witold ps. „Nałęcz” – brak materiałów o dalszych losach, nie karany sądownie.
19. Kułaga Józef ps. „–?–” – nie karany.
20. Laski Stanisław ps. „–?–” – skazany na 6 lat więzienia, po amnestii w 1947r. 3 lat więzienia.
21. Łabuz Franciszek ps. Grot” „Brzoza” – nie karany.
22. Łabuz Władysław ps. „Konar” „Klin” – nie karany.
23. Meus Adam ps. „Vis” – uniewiniony.
24. Miłek Franciszek ps. „Sęp” – ukrywał się do 1951r, skazany na 5 lat więzienia.
25. Nagięć Celestyn ps. „Koropiec” – skazany na 15 lat więzienia, po amnestii w 1947r.10 lat więzienia, zwolniony w 1955r.
26. Popiołek Franciszek ps. „–?–” – nie ujawnił się, brak danych o ukaraniu.
27. Ptak Stanisław ps. „Kruk” „Agar” – skazany na karę śmierci, po amnestii w 1947r. 15 lat więzienia, zwolniony w 1956r.
28. Surówka Edward ps. „Guzik” – skazany na karę śmierci, po amnestii w 1947r. 15 lat więzienia, zwolniony w 1956r.
29. Szuro Stanisław ps. „Zamorski” – skazany na karę śmierci, po amnestii w 1947r. 15 lat więzienia, zwolniony w 1956r.
30. Ślaski Lucjan vel Dębski Wacław ps. „Oskar” „Karol” – skazany w 1949r na dożywotnie więzienie, po amnestii zwolniony 1956r.
31. Tajchman Józef ps. „–?–” – brak danych dalszej działalności i losu.
32. Tataruch Ludwik ps. „Setka” – skazany na karę śmierci, po amnestii w 1947r. 15 lat więzienia, zwolniony w 1956r.
33. Torowski Wacław ps. „Ski” – skazany na 6 lat więzienia.
34. Wacyk Jerzy ps. „Dana” – skazany na karę śmierci, po amnestii w 1947r. 15 lat więzienia.
35. Zydrych Augustyn ps. „Adam” „Węgrzyn” – skazany na 10 lat więzienia.

.
www.armiakrajowakrzeszowice.eles.pl
grupa@eles.pl