Kontakt

Galeria

Medale Medale

Szuro Stanisław ps. „Zamorski”.

Szuro Stanisław ps. „Zamorski”.

Szuro Stanisław

Szuro Stanisław ps. „Zamorski”
ur. 1920 r. w Krakowie.

Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku. Następnie wstąpił w szeregi ZWZ następnie AK. Aresztowany przez Niemców przebywał w więzieniu przy ul Montelupich w Krakowie, od października 1942 roku w obozie w Pustkowie, w czerwcu 1944 roku został przewieziony do obozu w Sachsenhausen-Oranienburg, od stycznia 1945 roku w obozie Bergen-Belsen. Po powrocie z obozu w wyniku narastającej dominacji sowieckiej w marcu 1946 roku włącza się do podziemia antykomunistycznego. Wstępuje do oddziału zbrojnego Narodowej Organizacji Wojskowej pod nazwą Liga Walki z Bolszewizmem. Uczestniczy czynnie w akcjach bezpośrednich oddziału nękając komunistycznych okupantów i ich współpracowników. 20 listopada 1946 roku został aresztowany i oskarżony o udział w Lidze Walki z Bolszewizmem. Po krótkim procesie wraz z innymi członkami oddziału 3 lutego 1947 roku został skazany na karę śmierci. 17 marca 1947 roku na mocy amnestii wyrok złagodzono do 15 lat. Zwolniony z odbywania kary został 16 lipca 1956 roku.
Osoby związane z oddziałem zbrojnym Liga Walki z Bolszewizmem, Narodowej Organizacji Wojskowej, formacji wojskowej Stronnictwa Narodowego, były rozpracowywane przez WUSW w Krakowie do 1985 r.