Kontrasty – obchodów rocznicowych.

KONTRASTY.

Kontrasty – obchodów rocznicowych w Gminie Krzeszowice.

 .

Dubie – oddawanie honorów sowieckim oprawcom z NKWD/NKGB mordercom Oficerów Polskich w Katyniu, następnie ich ofiarom Polskim Oficerom zamordowanym w Katyniu pod Krzyżem Katyńskim w Krzeszowicach.

.

Dubie 20.08.2016 r.                                                             Krzeszowice 11.04.2017 r.

Obchody rocznicowe na Ziemi Krzeszowickiej w 2015 r.

11.01.2015 r.  Paczółtowice

W 70 rocznicę śmierci żołnierza Armii Krajowej ppor. Karola Ślusarczyka ps. „Tatar” dowódcy Samodzielnego Plutonu Dywersji Bojowej 12pp AK, po dwukrotnych zapytaniach w Urzędzie Gminy Krzeszowice, zorganizowano skromne uroczystości z udziałem młodzieży szkolnej przy pomniku i na grobie ppor. „Tatara”.

Paczółtowice 11.01.2015Paczółtowice 12.01.2015 r.

22.08.2015 r.  Dębnik
W 71 rocznicę, bitwy sowieckiego oddziału bezpieczeństwa państwowego ZSRR NKWD/NKGB z niemieckim oddziałem Wehrmachtu pod Dębnikiem, odbyły się uroczystości z udziałem władz samorządowych z burmistrzem Krzeszowic, pocztów sztandarowych organizacji kombatanckich, strażaków z OSP i mieszkańców. Na wniosek ZG Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego uhonorowano medalami wiele osób i przy partyzanckich piosenkach częstowano się znakomitą grochówką.

Dębnik 22.08.2015Dębnik 22.08.2015 r.

.

Obchody rocznicowe na Ziemi Krzeszowickiej w 2016 r.

11.01.2016 r.  Paczółtowice

http://www.glos24.pl/files/archives/glos-krzeszowicki-101n-1m-2016r.pdf        strona 3.

24.08.2016 r.    Dębnik  –  Dubie ?

List otwarty.

Urząd Miejski w Krzeszowicach

Burmistrz Wacław Gregorczyk

W „Kalendarzu imprez kwiecień – grudzień 2016” w dniach 20-21 sierpnia 2016 roku jest zaplanowana impreza rocznicy bitwy sowieckiego oddziału partyzanckiego w Dębniku.

Nasuwa się pytanie czy polski patriota powinien brać udział w jakiejkolwiek uroczystości dotyczącej żołnierzy Stalina, a w dniach 20 – 21 sierpnia brać udział w obchodach rocznicowych bitwy stoczonej między okupantami, sowieckim oddziałem (forpoczta NKWD) a oddziałem niemieckim, pod Dębnikiem. Czy Polak może oddawać hołd partyzantom sowieckim, a potem oddawać hołd polskim oficerom zamordowanym przez sowietów w Katyniu. Polak musi wybrać albo jest polskim patriotą albo postkomunistą przeniesionym z PRL-u i wyznającym stalinowską wersję historii !

Postkomuniści budują swoją tożsamość na pamięci o komunistycznym PRL-u. Mamy demokrację. Mają prawo świętować partyzantów Stalina. Komuniści i postkomuniści fałszowali historię, fałszują ją i będą fałszowali. Taka natura tych ludzi. Na okupowanych terenach Polski oddziały partyzanckie NKWD, pomimo początkowej współpracy z partyzantką polską, po wkroczeniu Armii Czerwonej partyzanci sowieccy rozpoczęli tropienie oraz prześladowania byłych żołnierzy Armii Krajowej.

Oddawanie hołdu sowieckim partyzantom świadczy, że jest się ideowym spadkobiercą PPR i PZPR. Mentalnie tkwi się w totalitarnym PRL. Polak ceniący demokratyczne wartości i system wartości cywilizacji zachodniej, nie może oddawać hołdu zbrodniczej organizacji służącej wrogiemu mocarstwu, mordującemu polskich żołnierzy i zniewalającemu Polskę.

Uroczystości w Dębniku i Dubiu w dniu 20-21.08.2016 władze samorządowe Gminy Krzeszowice powinny wykreślić z „Kalendarza imprez kwiecień – grudzień 2016”.

armiakrajowakrzeszowice.eles.pl

Odpowiedź Burmistrza Gminy Krzeszowice

Bez komentarza.

20.08. 2016 r.  Dębnik,  Dubie.

Rocznicowe uroczystości w Dębniku i Dubiu w Gminie Krzeszowice.

W sobotę 20 sierpnia br. w Dębniku i Dubiu w gminie Krzeszowice odbyły się uroczystości w rocznicę bitwy, która miejsce 24 sierpnia 1944 roku w czasie drugiej wojny światowej w Lesie Pisarskim między Dubiem a Dębnikiem.

W bitwie tej z niemieckimi oddziałami, żandarmerii, Wehrmachtu i SS, walczyły sowieckie oddziały rozpoznawcze i grupy bojowe podległe organom bezpieczeństwa państwowego ZSRR (NKGB), oraz współdziałający z nimi oddział komunistycznej Armii Ludowej „im. Ludwika Waryńskiego” w dużej części złożony z obywateli sowieckich, które wypełniały zadania nakreślone im przez sztaby Armii Czerwonej. Należy podkreślić, że oddziały sowieckie nie były grupami partyzanckimi, miały jasno naświetlone przez dowództwo cele dezorganizacji wrogiego zaplecza frontu oraz rozpoznanie polskiego podziemia niepodległościowego. Ich podstawowym zadaniem nie było wyzwolenie Polski, lecz ułatwienie pokonania Niemców przez regularne jednostki Armii Czerwonej. Po wyparciu Niemców z terenów Polski oddziały te bardzo często współdziałały z NKWD oraz sowieckim kontrwywiadem wojskowym „Śmiersz” w likwidacji polskiego podziemia niepodległościowego wyłapując żołnierzy Armii Krajowej i wywożeniu ich na wschód.

W obchodach uczestniczyły delegacje, samorządu gminy Krzeszowice z burmistrzem Wacławem Gregorczykiem, sołtysi Dębnika i Dubia, przedstawiciel konsulatu rosyjskiego w Krakowie, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich oraz mieszkańcy.

Fot. nr 1                                   Dębnik, przy pomniku poczty sztandarowe.

W Dębniku pod pomnikiem upamiętniającym wydarzenia sprzed 72 lat, po kwiecistej mowie własnej interpretacji tamtych wydarzeń p. majora z organizacji kombatanckiej, delegacje złożyły wiązanki kwiatów, zapalono znicze. Honory składali burmistrz, sołtys, oddały honory wojskowe poczty sztandarowe Ludowego Wojska Polskiego oraz z organizacji kombatanckiej w Krzeszowicach, w niej członkowie Armii Krajowej, oraz przedstawiciel konsulatu rosyjskiego w Krakowie.

(Nawiasem mówiąc konsul pofatygował się tylko pod pomnik w Dębniku, a miejsce pochówku Sowietów i Polaków w Dubiu, zwyczajnie mówiąc kolokwialnie „olał”.)

Następnie uroczystości przeniosły się do Dubia. Pod głazem z inskrypcją „Bohaterskim bojownikom Armii Radzieckiej, Bohaterskim partyzantom AL” poczty sztandarowe oddały honory wojskowe, sołtys Dubia zapalił znicz. Kulminacyjnym punktem uroczystości w Dubiu było oddanie honorów pod pomnikiem na mogile poległych w bitwie Sowietów i Polaków, w lesie nad Dubiem na południowym stoku góry „Widoma” w Lesie Pisarskim. Cały ceremoniał oddania honorów z Dębnika został powtórzony.

dubie-20-08-2016dubie-20-08-2016

                                

Dubie 20.08.2016, pod pomnikiem na mogile poległych sowietów z pod znaku NKGB-NKWD.

Nasuwa się pytanie.

Czy takie uroczystości społeczność krzeszowicka w wolnej Polsce powinna dalej kultywować?
Pole do działania dla Edukacji Narodowej !

Jedno jest tyko pocieszające że w tych obchodach nie uczestniczyła młodzież.

Oddziały sowieckie i bitwa partyzancka w Lesie Pisarskim.

Opracowanie oddział IPN w Krakowie.

Obchody rocznicowe na Ziemi Krzeszowickiej w 2017 r.

11.01.2017 r.  Paczółtowice

W poniedziałek 11 stycznia 2017 roku w Paczółtowicach przy pomniku ppor. „Tatara”, w 72 rocznicę śmierci żołnierza Armii Krajowej, odbyła się uroczystość ku pamięci bohaterskiego dowódcy Samodzielnego Plutonu Dywersji Bojowej 12 p.p. A.K. Obwód Krzeszowice.

W uroczystości złożenia kwiatów i zapaleniu okolicznościowego znicza i oddania honorów uczestniczyli przedstawiciele Związku Kombatantów RP i b. Więźniów Politycznych, przedstawiciele rodziny ppor. „Tatara” oraz przedstawiciel grupy byłych żołnierzy 6PDPD i 48 K.S. i wydawcy portalu www.armiakrajowakrzeszowice.eles.pl . Po złożeniu hołdu ppor. „Tatarowi”, członek związku Z.K.RP.i b.W.P. pan Wójcik Mieczysław przypomniał że tu poległ polski żołnierz, zawsze gotowy do najwyższych poświęceń bez granic ofiary krwi, życia, dla wolności Ojczyzny. Jako wierny syn wzorem naszych przodków przez długich pięć lat wiernie służył wypełniając swój żołnierski obowiązek i niech słowa i uczucia pamięci wyrażane w kwiatach składanych przy kamiennym symbolu hartu i męstwa ppor. „Tatara”, będą wyrazem pamięci następnych pokoleń Polaków.

Paczółtowice 11.01.2017 (2)                                              Paczółtowice 11.01.2017r.