Kontakt

Galeria

Medale Medale

Kuczara Roman ps. „Czarski”

 

Kuczara Roman – syn Stanisława

ps. „Czarski”

ur. 1922r. w Krzeszowicach

Przebieg służby w Armii Krajowej

1940 – wstąpienie do Związku Walki Zbrojnej, przyjęcie pseudonimu „Czarski”, przysięgę odebrał ppor. „Sternik” Franciszek Górski z-ca Pod- Obwodu Z.W.Z. Krzeszowice.

1941-1942 – szeregowy, łącznik, zwiadowca sekcji osłony zastępcy dowódcy Pod-Obwodu Z.W.Z.

Z sekcją względnie wyznaczonymi żołnierzami bierze udział;

 • w pozyskaniu i przerzutach erkaemu,

 • w osłonie działań organizacyjnych ppor. „Sternika” w terenie Pod-Obwodu / odprawy, zaprzysiężenia, instruktarze /,

 • w pozyskiwaniu materiałów pędnych /benzyna, oleje / na potrzeby organizacyjne i walki bieżącej,

 • w przewozie rozkazów, instrukcji,

 • w odbiorze, przewozie, kolportażu prasy podziemnej.

1942-1945 – szeregowy, celowniczy erkaemu,

1-szej Drużyny      d-ca Danek Adam

1-go Plutonu         d-ca Petryński Wiktor

3-ciej Kompanii   d-ca ppor. „Iskra” Polak Kazimierz

                                d-ca ppor. „Wilczur” Krawczyk Paweł

I-go Batalionu     d-ca por. „Iskra” Polak Kazimierz

Obwodu A.K. Krzeszowice d-ca mjr. „Ankwicz” Ryłko Józef

Jako szeregowy, celowniczy, erkaemu pełni dalej także funkcje zwiadowcy, kierowcy dyspozycyjnego w sekcji ochrony i zwiadu z-cy d-cy P-Obwodu ppor. „Sternika” i d-cy 3-ciej Kompanii ppor. „Iskry”, brał udział w akcjach;

 • w rozpoznaniu zakładów produkcji zbrojeniowych n-pla I.G. Farben – Auschwitz, I.G. Farben – Czatkowice.

 • w rozpoznaniu lokalizacji posterunków granicznych Generalna G – Rzesza,

 • w rozpoznaniu i lokalizacji punktów obrony przeciwlotniczej n-pla w rejonach Trzebinia, Płaza, Oświęcim, Dwory,

 • w przerzutach paczek żywnościowych w ramach wspomagania więźniów obozu koncentracyjnego Auschwitz pracujących w zakładach I.G. Farben,

 • w penetracji i rozpoznaniu ruchów n-pla na szlakach komunikacyjnych zaplecza frontu,

 • w rozpoznaniu obozów jenieckich w rejonie Jaworzno, Oświęcim, Trzebinia, i kontaktach z alianckimi jeńcami,

 • w osłonie i ubezpieczeniu ćwiczebnych koncentracji plutonów 3-ciej Kompanii.

Zwolniony ze służby w Armii Krajowej 19.01,1945r.