Kontakt

Galeria

Medale Medale

Płaczek Stanisław ps. „Granit”

 

Płaczek Stanisław – syn Piotra

ps. „Granit”

ur. 1921r. w Czatkowicach

Przebieg służby w Armii Krajowej

XI-1939 – wstąpił do podziemnej organizacji wojskowej, później Związek Walki Zbrojnej, następnie Armia Krajowa.

Przyjął pseudonim „Granit”, przysięgę odebrał plutonowy „Wiktor” Wyrwa Józef organizator sekcji d-ca plutonu.

1940-1942 – szeregowy dowódca sekcji (piątki) w;

3-cim plutonie d-ca plut. „Wiktor” Wyrwa Józef ,

Placówka „Sternik” d-ca ppor. „Sternik” Górski Franciszek,

Pod Obwód Z.W.Z. Krzeszowice d-ca por. „Żubr” Ryłko Józef.

W ramach zadań sekcji brał udział w;

 • pozyskiwaniu i przechowywaniu broni i amunicji,

 • szkoleniu wojskowym

 • osłonie odpraw dowództwa.

1942-1943 – szeregowy d-ca sekcji strzeleckiej w;

Oddział Dywersji Bojowej” kryptonim „Miłkowski”

d-ca szer. „Miłkowski” Durak Stanisław,

1-szej Kompanii d-ca ppor. „Sternik” Górski Franciszek,

Pod Obwód Z.W.Z. Krzeszowice d-ca por. „Żubr” Ryłko Józef.

Z Oddziałem Dywersji Bojowej, względnie z sekcją brał udział między innymi w;

 • wypadach dla pozyskania broni i amunicji,

 • rozpoznaniu stanowisk ewentualnych punktów oporu n-pla w rejonie Pod Obwodu,

 • osłonie działań organizacyjnych dowództwa.

1943 – szeregowy, elew;

Szkoły Podoficerskiej Obwodu Armii Krajowej Krzeszowice,

I Komendant ppor. „Sternik” Górski Franciszek,

II Komendant sierż. „Jur” Galan Bronisław,

Awans na stopień Kapral.

1943-1945 – kapral d-ca sekcji strzeleckiej;

1-sza drużyna d-ca kpr. „Miłkowski” Durak Stanisław,

Pluton Dywersji Bojowej d-ca ppor. „Tatar” Ślusarczyk Karol,

12p.p. A.K. Obwód A.K. Krzeszowice d-ca mjr „Żubr” – „Ankwicz” ,

W ramach zadań plutonu, drużyny, sekcji, brał udział między innymi w;

 • uderzeniu na Sonderdienst Kommando w Krzeszowicach,

 • wypadzie na Grenzschutz w Gorenicach,

 • wypadzie na przyfrontowe magazyny amunicji n-pla w lasach Tenczynka,

 • ewakuacji zagrożonego przez n-pla magazynu broni w m. Dębnik,

 • osłonie organizowanej akcji likwidacji agenta gestapo działającego w rejonie Krzeszowice, Tenczynek, Czerna.

19.01.1945 r.

Zwolniony ze służby w Armii Krajowej.

Awansowany na stopień sierżant.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami.