Kontakt

Galeria

Medale Medale

Płaczek Józef ps.”Belina”

 

Płaczek Józef – syn Franciszka

ps. „Granit”

ur. 1922 w Czatkowicach

Przebieg służby w Armii Krajowej

XI-1939 – wstąpił do podziemnej organizacji wojskowej, później Związek Walki Zbrojnej następnie Armia Krajowa.

Przyjął pseudonim „Belina”, przysięgę odebrał organizator sekcji ps. „Miłkowski” Durak Stanisław.

1940-1942 – szeregowy sekcji (piątki) w;

sekcja d-ca szer. „Miłkowski” Durak Stanisław,

3-cim plutonie d-ca plut. „Wiktor” Wyrwa Józef ,

Placówka „Sternik” d-ca ppor. „Sternik” Górski Franciszek,

Pod Obwód Z.W.Z. Krzeszowice d-ca por. „Żubr” Ryłko Józef.

W ramach zadań sekcji brał udział w;

  • pozyskiwaniu i przechowywaniu broni i amunicji,

  • szkoleniu wojskowym sekcji,

  • osłonie odpraw dowództwa.

1942-1943 – szeregowy sekcji strzeleckiej w;

Oddział Dywersji Bojowej” kryptonim „Miłkowski”

d-ca  szer. „Miłkowski” Durak Stanisław,

1-szej Kompanii d-ca ppor. „Sternik” Górski Franciszek,

Pod Obwód Z.W.Z. Krzeszowice d-ca por. „Żubr” Ryłko Józef.

Z Oddziałem Dywersji Bojowej, względnie z sekcją brał udział między innymi w;

  • wypadach dla pozyskania broni i amunicji,

  • rozpoznaniu stanowisk ewentualnych punktów oporu n-pla w rejonie Pod Obwodu,

  • osłonie działań organizacyjnych dowództwa.

1943-1945 – szeregowy sekcji strzeleckiej;

1-sza drużyna d-ca kpr. „Miłkowski” Durak Stanisław,

Pluton Dywersji Bojowej d-ca ppor. „Tatar” Ślusarczyk Karol,

12p.p. A.K. Obwód A.K. Krzeszowice d-ca mjr „Ankwicz” Ryłko Józef.

W ramach zadań plutonu, drużyny, sekcji, brał udział między innymi w;

  • wypadzie na Grenzschutz w Gorenicach,

  • ewakuacji zagrożonego przez n-pla magazynu broni w m. Dębnik,

19.01.1945 r.

Zwolniony ze służby w Armii Krajowej.

Awansowany na stopień kapral.