Kontakt

Galeria

Medale Medale

Kurdziel Antoni ps. „Tukan”

 

Kurdziel Antoni

ps. „Tukan”

ur. 1922r. w Krzeszowicach

Przebieg służby w Armii Krajowej

1940 – wstąpił do „Związek Walki Zbrojnej”.

Przyjął pseudonim „Tukan”, przysięgę odebrał ppor. „Sternik” Górski Franciszek z-ca d-cy Pod Obwodu Z.W.Z. Krzeszowice.

1940-1942 – szeregowy, łącznik, zwiadowca sekcji osłony z-cy d-cy Pod Obwodu Z.W.Z. Krzeszowice.

Z sekcją brał udział między innymi w;

  • pozyskiwaniu, przerzutach i przechowywaniu broni,

  • osłonie działań organizacyjnych ppor. „Sternika” na terenie Pod Obwodu,

  • odbiorze, przewozie, kolportażu prasy podziemnej i instrukcji.

1942-1945 – starszy strzelec w drużynie;

1-sza Drużyna d-ca Danek Adam

1-go Plutonu d-ca Petryński Wiktor

3-ciej Kompanii I d-ca ppor. „Iskra” Polak Kazimierz

II d-ca ppor. „Wilczur” Krawczyk Paweł

I-go Batalionu d-ca por. „Iskra” Polak Kazimierz

Obwodu A.K. Krzeszowice d-ca mjr. „Ankwicz” Ryłko Józef.

Z drużyną względnie z jej wydzielonym składem brał udział w;

  • penetracji i rozpoznania szlaków komunikacyjnych zaplecza frontu wschodniego,

  • osłonie i ubezpieczeniu ćwiczebnych koncentracji plutonów 3-ciej Kompanii,

  • lokalizacji, rozpoznaniu i przygotowania punktów ewentualnego oporu na terenie Krzeszowic.

19.01.1945r.

Zwolniony ze służby w Armii Krajowej.

Awansowany na stopień kapral.