Kontakt

Galeria

Medale Medale

Durak Stanisław ps. „Miłkowski”

 

 

Durak Stanisław – syn Jakuba

ps. „Miłkowski”

ur. 1922r. w Czatkowicach

Przebieg służby w Armii Krajowej

11.1939 – wstąpił do Podziemnej Organizacji Wojskowej, później Związek Walki Zbrojnej następnie Armia Krajowa, zaprzysiężony przyjął pseudonim „Miłkowski”.

1940-1942 – szeregowy, dowódca sekcji (piątki) w;

3 Plutonie – dowódca plut. „Wiktor” Wyrwa Józef ,

Placówka kryptonim „Sternik” – d-ca ppor. „Sternik” Górski Franciszek,

Pod Obwód Z.W.Z. Krzeszowice – d-ca por. „Żubr” Ryłko Józef.

W ramach zadań sekcji brał udział w;

 • pozyskiwaniu broni, amunicji,

 • pozyskiwaniu sprzętu radiotechnicznego,

 • przechowywaniu broni i amunicji,

 • prowadził nasłuch radiowy,

 • szkoleniu wojskowym,

 • pełnił służbę łącznika,

 • przerzutach, rozpoznaniu, rozprowadzaniu instrukcji i regulaminów,

 • osłonie odpraw organizacyjnych dowództwa.

1942-1943 – szeregowy dowódca „Oddziału Dywersji Bojowej” kryptonim „Miłkowski” w;

1 Kompanii – d-ca ppor. „Sternik” Górski Franciszek,

1 Batalionu – d-ca por. „Iskra” Polak Kazimierz,

12p.p. Obwód A.K. Krzeszowice d-ca kpt.. „Ankwicz” Ryłko Józef.

Z Oddziałem Dywersji Bojowej względnie z poszczególnymi sekcjami brał udział między innymi w;

 • wypadach dla pozyskania broni i amunicji,

 • rozpoznaniu stanowisk ewentualnych punktów oporu n-pla w rejonie Pod Obwodu,

 • osłonie działań organizacyjnych dowództwa.

1943 – szeregowy, elew;

Szkoła Podoficerska Obwód Armii Krajowej Krzeszowice,

I Komendant – ppor. „Sternik” Górski Franciszek,

II Komendant – sierż. „Jur” Galan Bronisław,

Awans na stopień Kapral.

1943-1945 – kapral dowódca 1 Drużyny w;

Pluton Dywersji Bojowej – d-ca ppor. „Tatar” Ślusarczyk Karol,

12p.p. Obwód A.K. Krzeszowice – d-ca mjr „Ankwicz” Ryłko Józef,

W ramach zadań plutonu jako dowódca drużyny brał udział między innymi w;

 • uderzeniu na posterunek Sonderdienst Kommando w Krzeszowicach,

 • wypadzie na posterunek Grenzschutz w Gorenicach,

 • wypadach na przyfrontowe magazyny amunicji n-pla w lasach Tenczynka,

 • ewakuacji zagrożonego przez n-pla magazynu broni w m. Dębnik,

 • osłonie organizowanej akcji likwidacji agenta gestapo działającego w rejonie Krzeszowice, Tenczynek, Czerna.

19.01.1945 r.

Zwolniony ze służby w Armii Krajowej.

Awansowany na stopień sierżant.

Odznaczony;

Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż Walecznych po raz pierwszy.