Kontakt

Galeria

Medale Medale

Bazarnik Władysław ps. „Zosik”

 

Bazarnik Władysław – syn Franciszka

ps. „Zosik”

ur. 1922r. w Czatkowicach

Przebieg służby w Armii Krajowej

11.11.1939 – wstąpił do podziemnej organizacji wojskowej, później Związek Walki Zbrojnej następnie Armia Krajowa, zaprzysiężony przyjął pseudonim „Zosik”. Przysięgę przyjął d-ca sekcji „Miłkowski” Durak Stanisław.

1940-1942 – szeregowy, celowniczy rkm. sekcji (piątki) w;

3 Plutonie – d-ca plut. „Wiktor” Wyrwa Józef ,

Placówka „Sternik” – d-ca ppor. „Sternik” Górski Franciszek,

Pod Obwód Z.W.Z. Krzeszowice – d-ca por. „Żubr” Ryłko Józef.

W ramach zadań sekcji brał udział w;

 • pozyskiwaniu i przechowywaniu broni i amunicji,

 • pozyskiwaniu sprzętu radiotechnicznego,

 • prowadził nasłuch radiowy,

 • szkoleniu wojskowym

 • pełnił służbę łącznika

 • osłonie odpraw organizacyjnych dowództwa.

1942-1943 – szeregowy d-ca sekcji rkm. w;

Oddział Dywersji Bojowej” kryptonim „Miłkowski” d-ca

szer. „Miłkowski” Durak Stanisław,

1 Kompanii – d-ca ppor. „Sternik” Górski Franciszek,

1 Batalionu – d-ca por. „Iskra” Polak Kazimierz,

12p.p. Obwód A.K. Krzeszowice – d-ca kpt.. „Ankwicz” Ryłko Józef.

Z Oddziałem Dywersji Bojowej, względnie z poszczególnymi sekcjami brał udział między innymi w;

 • wypadach dla pozyskania broni i amunicji,

 • rajdzie nękającym nękającym posterunki nieprzyjaciela w rejon Pogórza Wadowickiego,

 • rajdzie po amunicję w rejon Mirowa nad Wisłą,

 • osłonie przerzutu zbiegłych z niewoli niemieckiej oficerów angielskich udających się przez rejon Dziemierzyc koło Miechowa na wschód.

 • rozpoznaniu stanowisk ewentualnych punktów oporu n-pla w rejonie Obwodu,

 • osłonie działań organizacyjnych dowództwa.

1943 – szeregowy, elew;

Szkoła Podoficerska Obwód Armii Krajowej Krzeszowice,

I Komendant – ppor. „Sternik” Górski Franciszek,

II Komendant – sierż. „Jur” Galan Bronisław,

Awans na stopień Kapral.

1943-1945 – kapral d-ca sekcji rkm.;

1-sza drużyna d-ca kpr. „Miłkowski” Durak Stanisław,

Pluton Dywersji Bojowej – d-ca ppor. „Tatar” Ślusarczyk Karol,

12p.p. Obwód A.K. Krzeszowice – d-ca mjr „Ankwicz” Ryłko Józef,

W ramach zadań plutonu, drużyny, sekcji, brał udział między innymi w;

 • rajdzie okrężnym nękającym posterunki nieprzyjaciela w rejonie Pogórza i Beskidów przy współpracy z oddziałami 1 Pułku Strzelców Podhalańskich A.K.

 • uderzeniu na posterunek Sonderdienst Kommando w Krzeszowicach,

 • wypadzie na posterunek Grenzschutz w Gorenicach,

 • wypadach na przyfrontowe magazyny amunicji n-pla w lasach Tenczynka,

 • ewakuacji zagrożonego przez n-pla magazynu broni w m. Dębnik,

 • osłonie organizowanej akcji likwidacji agenta gestapo działającego w rejonie Krzeszowice, Tenczynek, Czerna.

19.01.1945 r.

Zwolniony ze służby w Armii Krajowej.

Awansowany na stopień sierżant.

Odznaczony;

Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż Walecznych po raz pierwszy.