Kontakt

Galeria

Medale Medale

Zmiana patrona ulicy w Krzeszowicach

Krzeszowice

Nazwa ulicy Wincentego Danka działacza komunistycznego do zamiany

W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nazwa ul. Wincentego Danka powinna zostać zmieniona jako wypełniająca normę art. 1 Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. RP z 2016 r. poz. 744).

Małopolski Urząd Wojewódzki zwrócił się z prośbą o wskazanie nowej nazwy dla ulicy, która będzie zgodna z przepisami ustawy wraz z uzasadnieniem tej propozycji. W związku z powyższym wystąpiliśmy do Rady Miasta Krzeszowice z propozycją na nowego patrona ulicy; majora Józefa Ryłko.

mjr Józef Ryłko nauczyciel, żołnierz września 1939r. , dowódca 12 Pułku Piechoty Armii Krajowej Obwód Krzeszowice.

 

Na decyzję zmiany patrona ulicy w Krzeszowicach, komunistycznego działacza PPR i stalinowskich struktur oświatowych, społeczność miejscowa wyraża oburzenie,

Wincenty Danek  nauczyciel, działacz komunistyczny.

a rada miejska uznała odebranie patronatu działaczowi PPR za niezmiernie krzywdzące, podpierając tendencyjnymi opiniami wątpliwego biogramu, stwarzając pozorowany obraz wartości patriotycznych w gminie.

Stanowisko_Rady Miejskiej w Krzeszowicach

Wbrew „Ustawie o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki” (Dz. U. 2016r. poz.774 z późn.zm.), stwarzając pozorowany obraz wartości patriotycznych w gminie, pielęgnowane są obiekty, pomniki, nawet dopuszczają się przerabiania tablic na pomnikach fałszując historię w celu niedopuszczenia do ich likwidacji.