Lista Odznazceniowa K.L. A.K.

Krzeszowice 15.X.1945 r.

Komisja Likwidacyjna Dla Spraw Armii Krajowej

Okręg Kraków Obwód Krzeszowice.

LISTA

ODZNACZENIOWA

 

L. p.

Nr listy

ewidenc

Pseudonim

Nazwisko i imię

Stopień

wojskowy

Uzasadnienie

i uwagi

Podany do

odznaczenia

1.

1.

Konrad”

Marcinkowski

Kazimierz

Plutonowy

podchorąży

Niezwykle ofiarny i odważny b.inteligentny.

Prowadził powielanie i kolportarz gazetki Obwodu.

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami

2.

3.

Podlaski”

Godyń

Władysław

Sierżant

Ofiarny, karny i pilny, jeden z pierwszych konspiratorów. Dobry organizator.

Brązowy Krzyż

Zasługi z Mieczami

3.

8.

Tośka”

Przepióra

Stefania

Kapral

Niezwykle odważna i karna. Wyróżniła się przy przenoszeniu poczty i broni.

Brązowy Krzyż

Zasługi z Mieczami

4.

11.

Don Pedro”

Ryński

Władysław

Plutonowy

podchorąży

Inteligentny, odważny, wyróżnił się pilnością na kursach konspiracyjnych i w przechowywaniu broni

Brązowy Krzyż

Zasługi z Mieczami

5.

12.

Kolka”

Kusidło

Wiktor

Sierżant

podchorąży

Bardzo inteligentny i zrównoważony dobry organizator. Wyróżnił się …..

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami

6.

15.

Roch”

Kukuła

Tadeusz

Plutonowy

Ofiarny i pilny w pracy konspiracyjnej, wyróżnił się

………. w komp 1.

Brązowy Krzyż

Zasługi z Mieczami

7.

16.

Osiecki”

Tobiczyk

Stefan

Podporucznik

Bardzo odważny, doskonały organizator, dobry dowódca ………….. .

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami

8.

17.

Drozd”

Morys

Józef

Sierżant

podchorąży

Inteligentny, sprytny, odważny. Wyróżnił się

w zorganizowaniu wywiadu drogowego.

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami

9.

19.

Wacek”

Danek

Adam

Plutonowy

Inteligentny, odważny, zorganizował drużynę, przechowywał broń i konserwował bdoń.

Brązowy Krzyż

Zasługi z Mieczami

10.

40.

Stanowski”

Jasiołek

Karol

Kapral

Odważny, karny, wyróżnił się przy ubezpieczaniu

działań dywersyjnych.

Brązowy Krzyż

Zasługi z Mieczami

11.

50.

Mig”

Cyran

Władysław

Ogniomistrz

artylerii

Inteligentny, sprytny, dobry organizator ……..

Brązowy Krzyż

Zasługi z Mieczami

12.

52

Tygrys”

Tumidalski

Jan

Starszy

Sierżant

Bardzo odważny, sprytny, dobry dowódca ……

pracował bardzo ofiarnie we wszystkich …….. .

Brązowy Krzyż

Zasługi z Mieczami

13.

58.

Dumny”

Domagała

Józef – senior

Chorąży

Inteligentny, ofiarny w pracy i wyróżnił się

w pracach K.W.

Brązowy Krzyż

Zasługi z Mieczami

14.

63.

Wilk”

Klocek

Piotr

Starszy

Sierżant

Dobry organizator we wszystkich sprawach,

prawa ręka dowódcy kompanii.

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami

15.

65.

Świt”

Święszek

Alojzy

Starszy

Sierżant

Nadzwyczaj odważny, pracował z poświęceniem. Wyróżnił się w zdobyw. i przechowywaniu broni.

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami

16.

68.

Setny”

Domagała

Józef – junior

Plutonowy

Pracował z zapałem, tak przy organizowaniu plutonu jak i w wywiadzie i K.W.

Brązowy Krzyż

Zasługi z Mieczami

17.

75.

Lina”

Olszówka

Franciszek

Kapral

Odważny i ofiarny, wyróżnił się w melinowaniu spalonych i dywersji.

Brązowy Krzyż

Zasługi z Mieczami

18.

88.

Świeży”

Nowak

Stanisław

Kapral

Odważny i ofiarny, wyróżnił się w melinowaniu spalonych i dywersji.

Brązowy Krzyż

Zasługi z Mieczami

19.

89.

Olo”

Wadowski

Wawrzyniec

Plutonowy

Odważny i ofiarny, wyróżnił się w przechowywaniu i przeprowadzaniu partyzantki.

Brązowy Krzyż

Zasługi z Mieczami

20.

108.

Kruk”

Galan

Mieczysław

Kapral

Doskonały goniec w najniebezpieczniejszych sytuacjach przenosił pocztę i amunicję.

Brązowy Krzyż

Zasługi z Mieczami

21.

119.

Hart”

Klocek

Józef

Starszy

Strzelec

Dobry goniec, karny i odważny.

Brązowy Krzyż

Zasługi z Mieczami

22.

140.

Justyn”

Zmysło

Piotr

Plutonowy

Inteligentny, ofiarny, dobry organizator. Zorganizował, szkolił swoją drużynę.

Brązowy Krzyż

Zasługi z Mieczami

23.

146.

Leszek”

Karcz

Jan

Starszy

Strzelec

Odważny i ofiarny, przechowywał zbiegłych z obozu oficerów.

Brązowy Krzyż

Zasługi z Mieczami

24.

149.

Wilczur”

Krawczyk

Wolfgang , Paweł

Podporucznik

Odważny, b. intelig, doskon. instruktor, po spaleniu na Śląsku pracował nadal ofiarnie w naszym terenie.

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami

25.

150.

Bąk”

Dziadowiec

Mieczysław

Podporucznik

Doskonały organizator, dobry instruktor, odważny, inteligentny, zorganizował 2 plutony

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami

26.

152.

Sołtys”

Orcki”

Kurdziel

Jan

Starszy

Sierżant

Opinii zasięgnąć w Odział Lampart. Kpt. Lamparta

Krzyż Walecznych

27.

154.

Nikt”

Jaśkowiec

Tadeusz

Plutonowy

Bardzo odważny, sprytny, brał wybitny udział w działaniach dywersyjnych z narażeniem życia.

Krzyż Walecznych

28.

155.

Zef”

Brzózka

Józef

Plutonowy

Bardzo odważny, sprytny, brał wybitny udział w działaniach dywersyjnych z narażeniem życia.

Krzyż Walecznych

29.

156.

Kirys”

Główka

Tadeusz

Kapral

Bardzo odważny, sprytny, brał wybitny udział w działaniach dywersyjnych z narażeniem życia.

Krzyż Walecznych

L. p.

Nr listy

ewidenc

Pseudonim

Nazwisko i imię

Stopień

wojskowy

Uzasadnienie

i uwagi

Podany do

odznaczenia

30.

167.

Mitkowski”

Durak

Stanisław

Sierżant

Bardzo odważny, dobry dowódca, przeprowadził samodzielnie wypady dywersyjne.

Krzyż Walecznych

31.

168.

Granit”

Płaczek

Stanisław

Sierżant

Odważny, ofiarny, od początku w organizacji, magazynował broń dla oddziału dywersyjnego.

Brązowy Krzyż

Zasługi z Mieczami

32.

169.

Zosik”

Bazarnik

Władysław

Sierżant

Odważny, pilny, dbały o broń, brał udział a działaniach dywersyjnych z narażeniem życia.

Krzyż Walecznych

33.

170.

Wilicki”

Kozera

Jan

Plutonowy

Odważny, brał udział w walkach dywersyjnych

z narażeniem życia.

Krzyż Walecznych

34.

171.

Sokół I”

Knapik

Antoni

Plutonowy

Inteligentny, ofiarny, wybitnie pracował przy organizowaniu i zabezpieczeniu Oddziału Dywer.

Brązowy Krzyż

Zasługi z Mieczami

35.

197.

Brzezina”

Bożyczko

Wiktor

Chorąży

………. obr. Krzeszowice, brał udział w walkach

baonu. Kpt. …… / Pińczów /.

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami

36.

214.

Rawicz”

Ryba

Stefan

Kapral

Odważny, sprytny, ofiarny, wyróżnił się przy przewożeniu poczty do inspektoratu.

Brązowy Krzyż

Zasługi z Mieczami

37.

210.

Strug”

Tobiczyk

Jan

Sierżant

z cenz.

B. inteligentny, dobry organizator spraw gosp,odwa- żny gromadził ….. i udzielał mieszkania na meliny.

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami

38.

266.

Wiesław”

Szczepański

Władysław

Plutonowy

Odważny, dobry organizator, nie ustawał w pracy w najkrytyczniejszych skutkach pacyfikacji wsi.

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami

39.

207.

Kruk”

Janusz

Jan

Chorąży

Zdyscyplinowany dobry instruktor, ofiarny w pracy organizacyjnej.

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami

40.

303.

Nałęcz”

Prącik

Grzegorz

Sierżant

z cenz.

Niezwykle inteligentny, karny, wyróżnił się przepro- wadzaniem wywiadu na teren lotniska niemieckiego

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami

41.

309.

Wiktor”

Wyrwa

Józef

Starszy

Sierżant

Inteligentny, zrównoważony, ofiarny w pracy org.

Organizował i pracował od początku.

Brązowy Krzyż

Zasługi z Mieczami

42.

328.

Święszek

Andrzej

Kapral

Odważny i ofiarny, wyróżnił się w przechowaniu rannych żołnierzy i partyzantów.

Brązowy Krzyż

Zasługi z Mieczami

43.

354.

Bicz”

Bienia

Augustyn

Chorąży

Ofiarny w pracy organizacyjnej. Odważny mimo podeszłego wieku brał czynny udział w pracach.

Brązowy Krzyż

Zasługi z Mieczami

44.

370.

Sokole Oko”

Drozdowski

Wiesław

Starszy

Strzelec

Bardzo sprytny i odważny, wyróżnił się w pracach

P.U. ….

Brązowy Krzyż

Zasługi z Mieczami

45.

423.

Skała”

Sieprawski

Kazimierz

Starszy

Strzelec

Odważny i ofiarny, …………

Brązowy Krzyż

Zasługi z Mieczami

46.

465.

Kozaczek”

Dudek

Eugienia

Sierżant

Nadzwyczaj odważna, inteligentna, brała czynny udział w pracach Oddz. Dyw.

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami

47.

462.

Hanka”

Kutek

Józef

Sierżant

podchorąży

Niezwykle inteligentny, dosk. organizator z poświęc pracował przy kierowaniu prac. propagand. Obwod.

Złoty Krzyż

Zasługi z Mieczami

48.

495.

Jaźwiec”

Jaśkowiec

Józef

Plutonowy

z cenz.

Odważny i sprytny, wyróżnił się przeprowadzeniem akcji zdobycia broni z narażeniem życia.

Krzyż Walecznych

49.

509.

Świstak”

Święszek

Michał

Sierżant

B. Odważny i sprytny, ofiarny inteligentny, karny w dział. Dywer. I obecnie z partyz. niemiec.na Śląsku

Krzyż Walecznych

Dwukrotnie

50.

358.

Michałowski”

Bień

Jan

Ogniomistrz

Inteligentny, bardzo odważny i sprytny, brał udział w dywersji z narażeniem życia.

Krzyż Walecznych

51.

2.

Chomik”

Małodobry

Stanisław

Sierżant

Inteligentny, niezwykle ofiarny zdyscyplinowany, prow. wywiad w pałacu Franka w Krzeszowicach.

Brązowy Krzyż

Zasługi z Mieczami

52.

227.

Smyk”

Świątek

Seweryn

Plutonowy

podchorąży

Personalia znajdują się w Kom.Okr.Kraków pod 1. 227. Inteligent. zdyscyplinowany, odważny ……… .

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami

53.

525.

Gleń

Józef

Kapral

Odważny i ofiarny, mimo podeszłego wieku pracował i prowadził obserwacje przesyłek poczt.

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami

54.

225.

Poker”

Mucha

Stanisław

Kapral

z cenz.

Odważ, intelig, wyróżniał się w wydaw.lewych dok. dla spalonych w Urz.Pracy. Siedział w oboz.koncent

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami

55.

198.

Kryjak”

Gędłek

Bronisław

Podporucznik

Odważny, inteligentny, wyróżnił się w organizow. prac organizowaniu prac org. Siedział w oboz.konc.

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami

56.

199.

Iskra”

Spyra

Andrzej

Podporucznik

Odważny i sprytny, wyróżnił się pracami ochrony ludzi poszukiwanych przez …. i urzędy niemieckie.

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami

57.

107.

Wilk”

Żbik

Tadeusz

Plut. weryf . p.por. M.O.

Inteligentny, odważny, zdyscyplinowany, brał udział w dywersji z narażeniem życia.

Krzyż Walecznych

58.

Iskra”

Polak

Kazimierz

B. inteligentny, zrównoważ. Wyróżnił się w organiz. oddz. od 1941r. ochroną spalonych, wyrab. dokum.

Złoty Krzyż

Zasługi z Mieczami

Pieczęć trójkątna :

Komisja Likwidacyjna

Okręg Krakowski

Obwód Krzeszowice

Podpisy.

Ankwicz mjr.

Nawara kpt.                                                      Iskra

Godziemba kpt.

Wypis z odbitki „ksero” zrobionej z kopi fotograficznej oryginału przechowywanego w Wojskowym Instytucie Historycznym Wojska Polskiego w Warszawie – Dział dokumentacji Naukowej

Sygn. III/34/32 t3.

Lista odznaczeniowa

Dodaj komentarz