Kompania Smuga

ARMIA KRAJOWA

KOMPANIA „ SMUGA” OBWÓD – KRAKÓW – POWIAT

Kompania „ Smuga”

Dowódca : –

Zastępca dowódcy : – 207 – chor. – „ Kruk” – Janusz Jan

1 – Pluton : Żary , Paczółtowice .

Dowódca : – 207 – chor. – „ Kruk” – Janusz Jan

Zastępca dowódcy : – 253 – plut. – „ Szpak” – Górecki Karol

1 – Drużyna : Żary .

Dowódca : – 467 – plut. – „ Wysoki” – Klocek Marian

– 245 – strz. – „ Pewny” – Tarnowski Kazimierz

– 264 – kpr. – „ Szach” – Górecki Stanisław

– 364 – kpr. – „ Skała” – Mirek Stanisław

– 254 – st.strz. – „ Jawor” – Urbanik Karol

– 255 – strz. – „ Brzoza” – Mazur Mieczysław

2 – Drużyna : Paczółtowice .

Dowódca : –

– 209 – kpr. „ Lis” – Pączek Władysław

3 – Drużyna :

Dowódca : –

2 – Pluton : Szklary , Dubie , Radwanowice .

Dowódca : –

Zastępca dowódcy: –

1- Drużyna : Szklary.

Dowódca : – 277 – plut. – „ Ryba” – Karcz Piotr

– 278 – plut. – „ Buk” – Karcz Józef

– 468 – strz. – „ Grab” – Hrabia Józef

– 470 – st.strz. – „ Wróbel” – Chochół Stanisław

– 286 – st.strz. – „ Topór” – Dudek Stanisław

– 287 – st.strz. – „ Topol” – Mirek Stanisław

– 289 – st.strz. – „ Lis” – Karcz Józef

– 290 – st.strz. – „ Pies” – Karcz Stanisław

– 292 – st.strz. – „ Kamień” – Ficek Stanisław

2 – Drużyna : Dubie , Szklary.

Dowódca : – 360 -sierż. – „ Wrzos” – Kuźnik Andrzej

– 338 – plut. – „ Niski” – Kuternoga Józef

– 279 – kpr. – „ Sowa” – Karcz Stanisław

– 280 – st.strz. – „ Wilk” – Chochół Walerian

– 281 – st.strz. – „ Bat” – Mirek Franciszek

– 282 – st.strz. – „ Brzoza” – Karcz Wojciech

– 292 – st.strz. – „ Wrona” – Karcz Stefan

– 293 – st.strz. – „ Olcha” – Karcz Piotr

3 – Drużyna : Radwanowice , Szklary.

Dowódca : – 262 – plut. – „ Jeleń” – Strączek Andrzej

– 288 – plut. – „ Lipa” – Szklarczyk Jan

– 263 – kpr. – „ „ – Zwoliński Alojzy

– 403 – strz. – „ Krzemień” – Zdziech Kazimierz

– 434 – strz. – „ Śmiały” – Zwoliński Władysław

– 283 – kpr. – „ Kot” – Chochół Władysław

– 284 – st.strz. – „ Jastrząb” – Chochół Władysław

– 285 – st.strz. – „ Dąb” – Karcz Julian

3 – Pluton : Brzezinka .

Dowódca : – 256 – kpr. – „ Kulawy” – Jaroń Józef

Zastępca dowódcy : – 257 – st.sierż. – „ Sosna” – Kalisz Jan

1 – Drużyna :

Dowódca : – 265 – sierż. – „ Gruda” – Nędza Stanisław

Zastępca dowódcy ; –

– 268 – sierż. – „ „ – Baran Ludwik

– 269 – kpr. – „ „ – Wieprzek Józef

– 270 – st.strz. – „ „ – Faryna Władysław

– 271 – st.strz. – „ „ – Baran Józef

2 – Drużyna :

Dowódca : –

Zastępca dowódcy : – 266 – plut. – „ Wiesław” – Szczepański Władysław

– 258 – kpr. – „ Olcha” – Chmielowski Jan

– 272 – st.strz. – „ „ – Ffaryna Józef

– 443 – strz. – „ Ul” – Mazur Kazimierz

– 444 – st.strz. – „ Lęk” – Kołodziejczyk Józef

– 445 – strz. – „ Krzemień” – Pietruszka Tadeusz

3 – Drużyna :

Dowódca : –

Zastępca dowódcy : – 267 – kpr. – „ „ – Pogan Józef

– 438 – strz. – „ Buraczek” – Nawrot Stanisław

– 439 – strz. – „ Leszcz ” – Kubaty Władysław

– 440 – strz. – „ Leszczyna” – Szczepański Ludwik

– 441 – strz. – „ Kret” – Nęcka Stanisław

– 442 – strz. – „ Skała” – Szczepański Ludwik

Dodaj komentarz