Kontakt

Galeria

Medale

Dowódca SPDB ppor. „Tatar”

Dowódca Samodzielnego Plutonu Dywersji Bojowej 

12 p.p. Armii Krajowej Obwód Krzeszowice

„TATAR”

Ślusarczyk Karol

ppor. Ślusarczyk Karol ps. „Tatar”

s. Feliksa  1922 – 1945 r.

Urodzony w Tenczynku powiat Chrzanów. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej w Tenczynku, uczęszczał do IX Gimnazjum im. Hoene Wrońskiego w Krakowie, gdzie był elewem kursów Przysposobienia Wojskowego.

W chwili najazdu Niemiec na Polskę we wrześniu 1939 roku powołany został w szeregi drużyny organizowanej Krzeszowickiej Kompanii Chrzanowskiego Batalionu Obrony Narodowej, pełniącej służbę ochrony zaplecza i mostów w ciągach dróg komunikacyjnych w rejonie Tenczynek – Wola Filipowska.

W 1940 roku został wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec. Uciekł z robót, wstąpił w szeregi organizowanej w rejonie Radwanowice – Rudawa – Tenczynek podziemnej Narodowej Organizacji Wojskowej. Ukrywając pełnił służbę jako Zastępca Komendanta Powiatu  N.O.W. Krzeszowice, był także Komendantem Obwodu N.O.W. Tenczynek, oraz dowódcą Oddziału Dywersyjnego N.O.W.. Skończył kurs podchorążych rezerwy.

Po wcieleniu w 1943 roku Narodowej Organizacji Wojskowej w skład Armii Krajowej pełnił służbę dowódcy w 2 Plutonie, 4 Kompanii, 2 Batalionu, 12 Pułku Piechoty Armii Krajowej – Obwód Krzeszowice. Od roku 1943 Komenda Obwodu AK Krzeszowice podjęła decyzję o zwiększeniu działalności dywersyjnej, powołując na stanowisko oficera dywersji ppor. Ślusarczyk Karol ps. „Tatar”.

Organizował Pluton Dywersji z wydzielonych drużyn 12 p.p. W celu utworzenia oddziału do dyspozycji oddano po kilku ludzi uzbrojonych w rkm, mp, pm, pistolety, granaty. Z czasem liczebność tego oddziału powiększyła się do 3 drużyn bojowych; 1 – Czatkowice, 2 – Krzeszowice, 3 – Rudawa i 4 – rezerwowa Dubie i okolice.

Opracowane plany działania oddziału „Tatar” przekładał Komendantowi Obwodu Krzeszowice, mjr Ryłko Józef ps. „Ankwicz”, i po ich zatwierdzeniu były wykonywane zadania według możliwości sytuacyjnych.

Prowadził akcje szkoleniowe i bojowe.

Z plutonem wykonywał zadania między innymi:

 • operacje bojowe w rejony nadwiślańskie i pogórza Wadowickiego,

 • okrężne operacje bojowe w rejony Gorców w współdziałaniu z oddziałem partyzanckim 1. Pułku Strzelców Podhalańskich A.K,

 • operacje bojowe na posterunki obrony przeciwlotniczej nieprzyjaciela w rejonach Alwernia – Regulice – Plaza,

 • przerzutu zbiegłych z niewoli niemieckiej oficerów angielskich,

 • wypady na niemieckich kolonizatorów w rejonie Spytkowice -Trzebinia,

 • zdobycie planów niemieckich linii obronnych OKH Stellung b-1 koło Krzeszowic,

 • rozbicie posterunku Sonderdienst – Kommando w Krzeszowicach,

 • operacja bojowa na posterunek Grenzschutz – Punkt w Gorenicach,

 • operacje bojowe na magazyny przyfrontowe broni i amunicji w lasach Tenczyńskich,

 • operacja zdobycia broni na oddział Wehrmachtu w Krzeszowicach,

 • operacje dezorganizacji budowy bunkrów linii obronnych OKH Stellung b-1 w rejonie Brzoskwini,

 • przeprowadza operację dyslokacji broni, amunicji i sprzętu wojskowego z zagrożonego terenu przez SS – Galizien.

W akcjach tych zdobyto broń maszynową, karabiny, amunicję, granaty oraz sprzęt wojskowy i wyposażenie szpitala wojskowego.

Współpracował z siecią wywiadu. Był dowódcą patrolu wyrokowego.

W okresie jesieni 1944 r. ppor. Ślusarczyk Karol „Tatar” ukrywał się w Racławicach. Dnia 11 stycznia 1945 r. wyruszył na akcję zlikwidowania groźnego konfidenta Gestapo. W drodze na akcję w potyczce na terenie wsi Paczółtowice z patrolem niemieckim ginie śmiercią żołnierza w dniu 11 stycznia 1945 roku.

 pomnik

Pomnik ppor. „Tatara” w Paczółtowicach.

2016 r.

Za zasługi i heroiczną postawę w obliczu okupacji niemieckiej, Postanowieniem NR rej. 300/2016 z dnia 4.07.2016 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda odznaczył pośmiertnie śp. ppor. Karola Ślusarczyka ps. „Tatar”

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

Monitor Polski 31 sierpnia 2016 poz. 864.

Śp. ppor. Karol Ślusarczyk ps. „Tatar” żołnierz Dowódca Plutonu Dywersji Bojowej 12 p.p. Armii Krajowej Obwód Krzeszowice, który swoją postawą i umiejętnościami dowodzenia jednostką bojową którą dowodził, odniósł niezaprzeczalne sukcesy bojowe w walce z okupantem niemieckim na terenie ziemi krzeszowickiej wszystko w sytuacji ciągłego zagrożenia ze strony niemieckiego aparatu ucisku zgrupowanego przy rezydencji Gubernatora G.G. Hansa Franka w Krzeszowicach i okolicy, takich jak; Wehrmacht, Feldgendarmerie, Gestapo, Sonderdienstkommando, SS, SD, Bahnschutz, Forstschutrz, Sonderkommando.

Uhonorowanie ppor. „Tatara” jest ku pamięci tego bohaterskiego dowódcy, który zginął 11.01.1945r., w ostatnich dniach wojny na ziemi krzeszowickiej jest cechą nadrzędną zachowania pamięci o takiej postaci jak śp. ppor. „Tatar”, wśród młodego pokolenia i następnych pokoleń, który oddał życie za Polskę w potyczce z patrolem okupanta niemieckiego we wsi Paczółtowice.

 

Historia uhonorowania ppor. „Tatara”.

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz